Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsioon Vabaühenduste eetikakoodeks   , Vabatahtlik tegevus

 

Võrumaa Spordiliidu põhikiri, mille uus redaktsioon on kinnitatud üldkogu poolt 29.06.2009 põhikiri

 

Võru maakonna meistrivõistluste korraldamise kord    ja  taotluse vorm 

 

Võrumaa Spordiliit lähtub oma tegevuses Võru maakonna spordi arengukava eesmärkidest aastateks 2007 – 2013 Vaata siit!