OSALUSKORDADE ÜLEVAADE 2010

 

Valikuid saab teha Võrumaa ja Põlvamaa osas eraldi:

koond osalused, mis omakorda jagunevad naised/mehed

Osalused võistkondade järgi , kus pered ja muudel alustel koostatud võistkonnad on jooksvalt ühtses osaluskordade rohkuse järjekorras

Osalused omavalitsuste järgi, valik, kust on näha hetkeseis osalejate elukohajärgsete omavalitsuste osas