VÕRUMAA MÄNGUDE ÜLDJUHEND EESMÄRK: Populariseerida harrastus- ja tervisespordiga tegelemist Võrumaa elanike hulgas, eri paikades ja võimalikult paljudel spordialadel või erinevate liikumisviisidega looduses. Võimaldada kontrollida oma sooritusvõimet erinevatel spordialadel. Selgitada aktiivsemad osalejad võistkondlikult ja/või individuaalselt.

OSALEJAD: Osaleda võivad kõik Võru maakonnas elavad spordisõbralikud kodanikud, kas võistkondlikult: 5-liikmelise võistkonna võib moodustada pereliikmetest, asutusest, sõpruskonnast, klubist, koolist/klassist või individuaalselt.

REGISTREERIMINE: Iga sarjas osaleja võib sarjaga liituda kogu aasta vältel, täites võimalikult täpselt registreerimisvormi, kas Võrumaa Spordiliidu kodulehel või konkreetsel sarja kuuluval spordiüritusel, millest ta osa võtta soovib. Osaleja saab esmasel registreerumisel individuaalse registreerimisnumbri, millega ta saab igal järgneval spordiüritusel hõlpsasti osaleda. Registreerimisvormi tasub igal spordiüritusel otsida Võrumaa Mängude plakati alt või küsida ürituse korraldajatelt. Registreerimisvormil on kohustuslik täita kõik lahtrid. Kui osaleja ei soovi konkureerida sarjas võistkondlikult, tuleb võistkonna lahtrisse tõmmata kriips, interneti teel aga kirjutada „individuaalne”, vastasel korral ei saa vormi ära saata. Igal spordivõistlusel osalemiseks tuleb registreeruda vastavalt antud ürituse juhendile.

OSALEMISE ARVESTUS: Võrumaa Mängude sarjas tulemuste selgitamiseks loetakse osalemiskordi. Võistkond saab igal spordiüritusel osalemiskorra punkti, kui vähemalt 3 liiget on etapi või ürituse läbinud. Individuaalselt läheb arvesse iga etapi või ürituse läbimine. Sportlikke tulemusi ja kohti kummaski arvestuses ei loeta, oluline on fikseeritus lõpuprotokollis, sportmängudes võistkonnas kaasa mängimine. Tähtsaks tuleb pidada „ausa mängu” reegleid.

KOKKUVÕTETE TEGEMINE JA TUNNUSTUSE JAGAMINE: Kõigepealt tunnutab iga osaleja end hea enesetunde ja tervisega. Sarja kokkuvõtteks selgitatakse aktiivseim võistkond, pere, omavalitsus ja individuaalsed harrastajad. Kõikide osalejate vahel loositakse lisaks hulgaliselt sportlikke auhindu.