Konkursiteade

Võrumaa Spordiliit kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumide taotlemiseks. Stipendiumite määramise eesmärgiks on Võrumaa Spordiliidu igakülgne arendamine.

Stipendiumite määramisel arvestatakse soovi ja valmidust spordialaseks enesetäiendamiseks ja teostamiseks eesmärkidel ning projektides, mis ühtivad Võrumaa Spordiliidu põhikirja ja arengukavaga.

Stipendiumi makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise, uuenduste või loomingulise tegevuse soodustamiseks spordis.

Avaldused konkursil osalemiseks esitada aadressil: Räpina mnt 3a, Võru , 65606 või e-postiaadressil merike.oun@gmail.com .

Täiendav info: 5165720 Merike Õun, VSL tegevjuht